Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες ενέσιμες θεραπείες

Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες ενέσιμες θεραπείες ορθοπαιδικών παθήσεων

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του υπέρηχου κατά την εφαρμογή των ελάχιστα παρεμβατικών τεχνικών που εφαρμόζω στο ιατρείο μου είναι συντριπτικά σε σχέση με την εφαρμογή των θεραπειών χωρίς υπερηχογραφική καθοδήγηση.

 

Ο υπέρηχος μυοσκελετικού βοηθάει τόσο διαγνωστικά στον εντοπισμό της βλάβης, όσο και κατά τη θεραπεία, αυξάνοντας την ακρίβεια των εγχύσεων επί του σημείου της βλάβης και κάνοντας τη θεραπεία πιο άνετη για τον ασθενή.

 

Αναλυτικότερα, με τη χρήση του μυοσκελετικού υπέρηχου:

 

 • Εντοπίζεται με ακρίβεια το σημείο της βλάβης έχοντας πλήρη και λεπτομερή απεικόνιση των δομικών στοιχείων του μυοσκελετικού συστήματος όπως: δέρμα, μύες, περιτονίες, υποδόριος ιστός, οστικός φλοιός, περιόστεο, τένοντες, σύνδεσμοι, αρθρώσεις, περιφερικά νεύρα, θυλάκους και αγγεία.
 • Κατευθύνεται η βελόνη με ακρίβεια εντός της άρθρωσης και οι εγχύσεις εφαρμόζονται ακριβώς στο σημείο της βλάβης.
 • Αποφεύγονται εμπόδια όπως οστά και αγγεία κατά τη διαδρομή της βελόνης προς το σημείο της βλάβης.
 • Εντοπίζονται δυναμικά προβλήματα που εμφανίζονται μόνο κατά την διάρκεια που η άρθρωση βρίσκεται σε κίνηση ενώ ταυτόχρονα υπάρχει απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο με τον υπέρηχο.
 • Επιβεβαιώνονται, διασταυρώνονται και συμπληρώνονται τα ευρήματα που έχουν προκύψει από προγενέστερες ακτινολογικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, αξονικές ή μαγνητικές) του ασθενή.
 • Συγκρίνεται η κατάσταση των ιστών και των δομικών στοιχείων του μυοσκελετικού συστήματος του ασθενούς πριν την έναρξη των θεραπειών αλλά και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του θεραπευτικού πλάνου. Με τον τρόπο αυτό παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης του ασθενούς με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να βελτιστοποιείται η θεραπεία.
 • Δεν επιβαρύνεται η υγεία των ασθενών καθότι ο υπέρηχος δεν εκπέμπει επικίνδυνη ακτινοβολία και δεν έχει αντενδείξεις.
 • Εφαρμόζεται σε ασθενείς που φέρουν μεταλλικά εμφυτεύματα, βηματοδότες ή πάσχουν από κλειστοφοβία.


Υπό συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθηση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν πολλές επεμβατικές πράξεις (εγχύσεις, αναρροφήσεις, θεραπείες). Αρχικά εντοπίζεται η δομή ενδιαφέροντος και εξετάζεται η βέλτιστη οδός προσπέλασης. Ακολούθως γίνεται υπό άμεση παρακολούθηση στην οθόνη του υπερήχου, εισαγωγή λεπτής βελόνης. Πραγματοποιούνται χειρισμοί ακριβείας και έγχυση φαρμάκων στη θέση της βλάβης.

 

Έχει αποδειχθεί ότι με υπερηχογραφική καθοδήγηση εξασφαλίζεται:

 

 • μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα (η έγχυση/θεραπεία γίνεται ακριβώς στη θέση των ευρημάτων)
 • καλύτερη ανοχή από τον ασθενή (λιγότεροι χειρισμοί λόγω άμεσης εποπτείας της βελόνης)
 • μεγαλύτερη ασφάλεια (αποφυγή τρώσης νεύρων, αγγείων, γειτονικών δομών).


Σκοπός των παρακάτω επεμβατικών πράξεων είναι:

 

 • Αποφυγή χειρουργικής επέμβασης (σε ασθενείς με αντένδειξη για χειρουργείο ή σε ασθενείς που δεν επιθυμούν να χειρουργηθούν )
 • Επιτάχυνση της διαδικασίας επούλωσης
 • Καλύτερη ποιότητα ζωής (βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη μείωση των συμπτωμάτων)
 • Μέγιστη αποτελεσματικότητα της φυσιοθεραπείας (εξασφαλίζεται καλύτερη συνεργασία του ασθενούς και σωστή εκτέλεση της φυσιοθεραπείας, αφού ο ασθενής δεν πονάει)


Διαγνωστικές/θεραπευτικές εγχύσεις:

 

 • ενδοαρθρικά (σε οστεοαρθρίτιδα, μετά ολική αρθροπλαστική, σε διαταραγμένη ανατομία,)
 • σε ορογόνους θύλακες (πχ ώμου, Αχιλλείου τένοντα, μείζονος τροχαντήρα κλπ)
 • στο έλυτρο ή γύρω από τενόντες (πχ άκρας χειρός, ποδός, μείζονος τροχαντήρα κλπ)
 • σε νεύρωμα Morton ή μετατάρσιους ορογόνους θύλακες
 • σε πελματιαία απονευρωσίτιδα
 • σε επικονδυλίτιδες αγκώνα


Καθοδηγούμενες βιοψίες στα μαλακά μόρια

 

Σε τενοντοπάθεια αχιλλείου, επιγονατιδικού, επικονδυλίτιδες, πελματιαία απονευρωσίτιδα:

 

 • ΥΧ-κατευθυνόμενος βελονισμός τένοντα (dry needling-tenotomy) (αποτελεσματικότητα 84-92%).
  Υπο τοπική αναισθησία και υπό άμεση ΥΧ παρακολούθηση γίνεται βελονισμός στην περιοχή μέγιστων ευρημάτων, με αποτέλεσμα τη μηχανική διέγερση της διαδικασίας επούλωσης. Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να ακολουθήσει έγχυση κορτικοστεροειδών.
 • ΥΧ-κατευθυνόμενη έγχυση φυσιολογικού ορού στο οπισθοαχίλλειο λίπος (high volume injections-striping).
  Υπό ΥΧ καθοδήγηση γίνεται εισαγωγή μεγάλης ποσότητας φυσιολογικού ορού (150 ml περίπου) μεταξύ Αχιλλείου τένοντα και οπισθοαχιλλείου λίπους με σκοπό την αποκοπή της νεοαγγείωσης και την υποχώρηση των συμπτωμάτων. Επίσης σε τενοντοπάθεια Αχιλλείου μπορεί να γίνει έγχυση/αποκόλληση του παρατένοντα.
 • ΥΧ-κατευθυνόμενη έγχυση αυτόλογου πλάσματος (platelet rich plasma).
  Ο ασθενής υποβάλλεται σε αιμοληψία φλεβικού αίματος το οποίο φυγοκεντρείται και το κλάσμα με ενεργά αιμοπετάλια και αυξητικούς παράγοντες εγχύεται υπό άμεση ΥΧ καθοδήγηση στην πάσχουσα περιοχή. Η έγχυση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων, θεωρείται ότι διακόπτει την εκφυλιστική διαδικασία και προάγει την επούλωση.