Υπέρηχος

Υπερηχογράφημα

Το υπερηχογράφημα αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους στη σύγχρονη ιατρική πράξη.

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι:

 

  • είναι ασφαλής,
  • ανώδυνη,
  • γρήγορη
  • δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία, σε αντίθεση με άλλες απεικονιστικές μεθόδους.


Εντελώς ακίνδυνη και χωρίς ιδιαίτερο κόστος διαγνωστική μέθοδος.

 

Σήμερα, τα τελευταίας γενιάς μηχανήματα παράγουν εικόνες υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε διάγνωση σε πλήθος ορθοπαιδικών παθήσεων και νοσολογικών οντοτήτων.

 

Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη απο το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής.

 

Στην ιατρική έχουν ευρύτατο φάσμα εφαρμογών. Η χρήση τους δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για τον εξεταζόμενο και τον γιατρό. Δεν υπάρχει κίνδυνος γενετικών επιδράσεων.

 

Στηρίζονται στην αρχή κατά την οποία, οι υπέρηχοι αντανακλώνται στις διαχωριστικές επιφάνειες οργάνων κοιλοτήτων ή παθολογικών μορφωμάτων του σώματος. Οι ανακλώμενοι υπέρηχοι καταγράφονται ως εικόνα και χρησιμοποιούνται για την παροχή διαγνωστικών πληροφοριών.

 

Τα ηχητικά κύματα που χρησιμοποιούνται στους υπέρηχους είναι διαμήκη μηχανικά κύματα.

 

Η παραγωγή και διάδοση ηχητικών κυμάτων γίνεται μέσω συμπίεσης – πύκνωσης και αραίωσης των μορίων διάδοσης. Η συχνότητα των κυματων μετράται σε Hz.