Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα CTS-Mis

Ο Ορθοπαιδικός χειρουργός Βούλγαρης Π., ανέπτυξε την τεχνική αποκατάστασης ΣΚΣ mis.


Ελάχιστη δόση τοπικής αναισθησίας, (περίπου 0,7-0,9ml, σε σχέση με τα 6-10 ml που χρησιμοποιούνται έως σήμερα), τομή μικρότερη του εκατοστού (αναλόγος του μεγέθους του χεριού και κατά πολύ μικρότερη των 6-9 εκατοστών που χρησιμοποιείται σήμερα), χειρουργική διαδικασία περίπου 3-4 λεπτών και άμεση επιστροφή στην εργασία.

 

Αυτό επετεύχθει, χάρη στην ανακάλυψη – κατασκευή από τον γιατρό, ειδικού εργαλείου για την διατομή – διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου και προστασία του μέσου νεύρου.

 

Η τεχνική εφαρμόζεται αποκλειστικά απο τον Ορθοπαιδικό χειρουργό Βούλγαρη Π., με εξαιρετικά αποτελέσματα.