Σταθερομετρική ανάλυση

Σταθερομετρική ανάλυση- αξιολόγηση

Πρόκειται για συνδυασμένο σύστημα καταγραφής κινητικότητας ασθενούς

 

 • στατικής
 • κινητικής.


Η ανάλυση γίνεται σε στήριξη:

 

 • μονοποδική
 • διποδική.
 • με ανοικτούς οφθαλμούς
 • με κλειστούς οφθαλμούς.


Κατα την αξιομέτρηση – ανάλυση γίνεται συνδυασμός πρωτοκόλλων:

 

 • Free for act: ελεύθερη κινητικότητα ασθενούς στο χώρο, ο οποίος φέρει πάνω του αισθητήρες wi-fi συνδεδεμένους ασύρματα με πρόγραμμα καταγραφής,
 • TUG (time up and go): πρόγραμμα ελεγχόμενης κινητικότητος συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων, μελών του σώματος, παθητικών και ενεργητικών κινήσεων.
 • Pass – motion: ελεύθερος βηματισμός και κίνηση, στροφές.
 • Laser-μετρία: Ακριβέστατη μέτρηση μήκους των άκρων μέσω μετρητήρων laser (ακρίβεια εκατοστών του χιλιοστού).

         

          Καταγράφονται μήκη:
                  A) γονάτου – άκρου ποδός
                  B) ισχίων – άκρου ποδός
                  Γ) κλίση λεκάνης (tilt)
                  Δ) μέτρηση ολική – τμηματική σπονδυλικής στήλης
                  Ε) μέτρηση σκολίωσης

 

 • CIMS – Integrated Measurement System.


          Πρόκειται για ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάλυσης βάδισης – κίνησης με ταυτόχρονη αξιολόγηση. Έτσι γίνεται αξιολόγηση αντικειμενικών μετρήσεων των κινηματικών χαρακτηριστικών των διαφόρων μερών ή του συνόλου του σώματος. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται προβλήματα ή εκτιμάται η αποτελεσματικότητα κάποιας θεραπείας.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση της βάδισης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων κάποιας χειρουργικής επέμβασης, για την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς, καθώς και για την επιλογή της καλύτερης θεραπείας. Υπάρχουν πολλές αξιόπιστες μέθοδοι για την αξιολόγηση της κίνησης ενός ασθενούς. Τα πιο διαδεδομένα είναι οι πελματογράφοι και τα οπτοηλεκτρονικά συστήματα. Το σύστημα CIMS διαχειρίζεται πρωτόκολλα ανάλυσης της βάδισης, κίνησης άκρων, αρθρώσεων, γωνιών, κεφαλής, ανάλυση κινητικότητας, ιδανικά για εξέταση αθλητών, ή νευρομυϊκών ασθενών, καθώς και το πρωτόκολλο εξέτασης TUG [Time Up and Go] για ασθενείς με Πάρκινσον ή ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό. Απαραίτητο για έλεγχο και εκτίμηση σε παιδάκια με εγκεφαλική παράλυση, τετρα, παρα, ημιπληγίες.

 

Μέσω του προγράμματος σταθερομετρικής ανάλυσης – αξιολόγησης ελέγχονται και διαγιγνώσκονται :

 

 1. σκολίωση
 2. ανισοσκελίες
 3. φόρτιση αρθρώσεων
 4. μετεγχειρητικός έλεγχος
 5. αποκατάσταση αθλητών
 6. έλεγχος αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
 7. νευρομυϊκών παθήσεων
 8. παραπληγίας, τετραπληγίας, ημιπληγίας,
 9. εγκεφαλικής παράλυσης
 10. εκτίμηση προπονητικής, μυϊκής ισχύος, εκρηκτικότητος
 11. εύρους κινητικότητας.


Επιτυγχάνεται μέσω πλατφόρμας στατικοδυναμικού ελέγχου, ασύρματων αισθητήρων wiva, και γυροσκοπίου, συνδεδεμένων μέσω wi-fi ή τοπικού δικτύου, σε ειδικό πρόγραμμα (software), καταγραφής – ανάλυσης σε 2D και 3D.

 

Σκοπός η διερεύνηση και διάγνωση αστάθειας και ανισορροπίας κεντρικού – περιφερικού – νευρολογικού – μυϊκού – αρθρικού τύπου. Η ανισορροπία και η αστάθεια είναι πολύ συχνά συμπτώματα, πολυπαραγοντικής αιτιολογίας και πολλαπλής συμμετοχής συστημάτων.

 

Στατική


Το πόδι ως σημαντικότατο τμήμα της κατώτερης κινητικής αλυσίδας,είναι σχεδιασμένο ώστε:

 

 • να διανέμει δυνάμεις και φορτία
 • να απορροφά δυνάμεις κατά τη στηρικτική και κινητική φάση της βάδισης


Το βάρος του σώματος κατά τη βάδιση επικεντρώνεται στο πόδι και την ποδοκνημική άρθρωση.

Καθώς το βάρος μας πολλαπλασιάζεται (σωματικό βάρος, φερόμενα φορτία), οι αρθρώσεις του καταπονούνται, με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι πιθανότητες για τραυματισμούς και λειτουργικά προβλήματα.

 

Εάν το πόδι πρηνίζει (πτώση καμάρας) ή υπτιάζει (άρση καμάρας) περισσότερο από το φυσιολογικό, οι άξονες βηματισμού μεταβάλλονται. Αυτό εξομοιώνεται με κτίριο που έχει διαφορετικά στηρικτικά πέδιλα και διαφορετικού μήκους φέρουσες κολώνες. Συνεπώς, το κτίριο θα έχει κλίση.

 

Οι συνέπειες των μεταβολών δεν αφορούν μόνο τις ποδοκνημικές αρθρώσεις, αλλά και όλο το σώμα μας.

 

Τα φορτία μοιράζονται διαφορετικά στα :

 

 • γόνατα
 • ισχία,
 • λεκάνη,
 • οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης,
 • θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης,
 • αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης.


Συνεπώς παρουσιάζονται συμπτώματα, όπως:

 

 • κούραση
 • πόνος στο πίσω μέρος των ποδιών,
 • άλγος γονάτων
 • άλγος ισχίων
 • οσφυαλγίες – ισχιαλγίες
 • κράμπες
 • αιμωδίες, υπαισθησίες, δυσαισθησίες

 

ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί ορθοστασία.

 

Για το δύσκαμπτο πόδι τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα διαστρέμματα, τα κατάγματα εκ κοπώσεως και τα προβλήματα με τα γόνατα, το ισχίο και την οσφύ. Αυτά σχετίζονται με λανθασμένη βάδιση και μη σωστή απορρόφηση μηχανικών καταπονήσεων

 

Για την αποκατάσταση των περιφερικών προβλημάτων κατασκευάζεται ζεύγος ειδικών ορθωτικών πελμάτων.
Κατασκευάζονται με κοπή laser cnc, από υλικά διαφορετικών πυκνοτήτων:

 

 • πέλματα simpe
 • advanced
 • soft
 • medium
 • hard
 • football
 • basketball
 • carbon
 • διαβητικού ποδιού
 • αρθριτικού ποδιού, κ.α


Γίνονται ανάλογα με την ηλικία, το βάρος, τις δραστηριότητες και τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Φορώντας ορθωτικά πέλματα, κάθε υπόδημα μετατρέπεται σε ορθοπαιδικό. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:

 

 • ισοσκελισμός
 • σωστή λειτουργία του ποδιού,
 • αποφεύγουμε λανθασμένους υπτιασμούς – πρηνισμούς,
 • απορρόφηση κραδασμών κατά την διάρκεια της βάδισης – άθλησης.
 • Ορθή και ισομερής μεταφορά φορτίων στα γόνατα, ισχία και σπονδυλική στήλη.


(Πολλοί ασθενείς μου απαλάχτηκαν απο οσφυαλγίες – ισχιαλγίες μόνο με την χρήση ορθωτικών πελμάτων). Τα πέλματα εκτείνουν την προστασία τους στις υπόλοιπες αρθρώσεις του κάτω άκρου, την οσφύ, προφυλάσσοντας από τραυματισμούς και χρόνια προβλήματα.

 

Τα ορθωτικά πέλματα στους ενήλικες δεν προορίζονται για να αλλάξουν ή να διορθώσουν τις ανωμαλίες του άκρου ποδός, αλλά για να μειώσουν τον πόνο και να βελτιώσουν τη λειτουργία του ποδιού κατά τη βάδιση, καθώς και όλων των υπερκείμενων αρθρώσεων (γονάτων, ισχίων, λεκάνης, σπονδυλικής στήλης).

 

Αντίθετα τα ορθωτικά πέλματα στα παιδιά, δημιουργούν συνθήκες διόρθωσης της ποδικής καμάρας και της φόρτισης που θα τα ακολουθεί μία ολόκληρη ζωή.

 

Το ορθωτικό πέλμα στους αθλητές αυξάνει την απόδοση, επιτρέπει την ισομερή και αρμονική κατανομή πιέσεων σε όλο το εύρος ποδιού).

 

Στους αθλούμενους (γυμναστική, gogging) προλαμβάνονται ή / και θεραπεύονται μέσω των ορθωτικών πελμάτων:

 

 • χονδροπάθειες
 • τενοντίτιδες
 • περιοστίτιδες
 • διαστρέμματα


Ενδείξεις:

 

 • Πλατυποδία
 • Βλαισοπτερνία
 • Βλαισοποδία
 • Κοιλοποδία
 • Σφυροδακτυλία
 • Γαμψοδακτυλία
 • Επώδυνη πτέρνα
 • Άκανθα
 • Απονευροσίτιδα,
 • v. Sever
 • Βλαισός μεγάλος δάκτυλος (Hallux Valgus,”κότσι”)
 • διαστρέμματα
 • Μεταταρσαλγία,
 • “κάλοι”, πελματιαίας επιφάνειας
 • Ανισοσκελία
 • Σκολίωση
 • Οσφυαλγία
 • Τενοντίτιδα Αχιλλείου
 • Ασθενείς με παραμόρφωση είτε από Ρευματοειδή Αρθρίτιδα είτε από άλλη ρευματική πάθηση.
 • Άτομα με πολύωρη ορθοστασία, βάδιση ή άθληση
 • Οστεοχονδρίτιδες άκρου ποδός, γόνατος.


Σε συνεργασία με ΩΡΛ, νευρολόγο και ψυχολόγο, η σταθερομετρική ανάλυση αποτελεί εργαλείο διάγνωσης στη σύγχρονη ιατρική φαρέτρα.

 

Ίλιγγος είναι υποκειμενικό σύμπτωμα και ονομάζεται η «ψευδαίσθηση της περιστροφής του περιβάλλοντος γύρω από το άτομο». Aποτελεί έναν από τούς συχνότερους λόγους προσέλευσης τών ασθενών για σταθερομετρική αξιολόγηση στό ιατρείο (προβλήματα αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης – κατά κόσμον – αυχενικό σύνδρομο).

 

Περιφερικού τύπου: βλάβη του λαβυρίνθου, της αίθουσας ή / και του κοχλιακού νεύρου.
Κεντρικού τύπου: βλάβη του στελέχους ή της παρεγκεφαλίδας.

 

ΙΛΙΓΓΟΣ


Ο ίλιγγος και ο νυσταγμός κεντρικής αιτιολογίας δεν επιδεινώνονται με την κίνηση της κεφαλής, ούτε εμφανίζουν κόπωση ή εξασθένηση.

 

Ισχαιμικά έμφρακτα στελέχους: βαθμιαία εγκατάσταση του ιλίγγου και συνύπαρξη άλλων εστιακών νευρολογικών συμπτωμάτων.

 

Ισχαιμιά έμφρακτα παρεγκεφαλίδας: οξεία προσβολή, εκδήλωση με μεμονωμένο αίσθημα ιλίγγου.

 

Διαχωρισμός σπονδυλικής αρτηρίας: συνύπαρξη ιλίγγου με οξεία αυχεναλγία, μετά από απότομη υπερέκταση του αυχένα.

 

Ημικρανία βασικής αρτηρίας: ίλιγγος, νυσταγμός, αστάθεια, δυσαρθρία, οπτικές ψευδαισθήσεις, απώλεια συνείδησης, drop attacks με ινιακή κεφαλαλγία

 

ΖΑΛΗ


Ακαθόριστο δυσάρεστο αίσθημα στό κεφάλι, από πίεση, βάρος ή κενό, θόλωση, τάσεις λιποθυμίας, αίσθημα αδυναμίας, πτώση τής όρασης, ορθοστατική υπόταση, κρίση πανικού, κλονισμό ισορροπίας.

 

Όμως οι εξειδικευμένοι ΩΡΛ ιατροί χωρίζουν τη ζάλη, σε:

 

 • αυτήν πού προκαλείται από πραγματικές διαταραχές τού αιθουσαίου συστήματος τής ισορροπίας [αιθουσαία ζάλη]
 • και στην κοινή ζάλη [μη αιθουσαία ζάλη] πού προκαλείται από όλες τις υπόλοιπες αιτίες.


Διερευνώνται μέσω του συστήματος κεφαλαλγίες, ημικρανίες, πονοκέφαλοι, μόνο με συνεργασία με τον ανάλογης ειδικότητας γιατρό σας.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!