Ραδιοκυτταροπλασματική χειρουργική

Ραδιοκυτταροπλασματική χειρουργική

Χρήση νέας μεθόδου προηγμένης τεχνολογίας ραδιοκυμάτων, με ραδιοκυτταροπλασματική χειρουργική. Χειρουργικές τομές με ραδιοκύματα. Τέλος στο νυστέρι.

 

Ο νέος επαναστατικός τρόπος διατομής είναι ακριβής, γρήγορος, αποτελεσματικός και αναίμακτος. Προσφέρει χειρουργική ακρίβεια, ελεγχόμενη διείσδυση και χαμηλή θερμοκρασία στους ιστούς. Υπερτερεί του laser γιατί στηρίζεται στην εξάχνωση του κυτταροπλάσματος με ελάχιστη θερμική εφαρμογή.

 

Η ραδιοκυτταροπλασματική χειρουργική είναι η χειρουργική του μέλλοντος και πρόκειται για μια νέα ελάχιστα επεμβατική τεχνική, που χρησιμοποιεί πηγή ενέργειας ραδιοκυμάτων. Η χειρουργική αυτή χρησιμοποιείται παγκοσμίως λόγω των θεαματικών αποτελεσμάτων της και του μεγάλου εύρους εφαρμογών της. Η θερμότητα που ασκείται στους ιστούς είναι ελάχιστη. Μέσω ενός μικροσκοπικού ηλεκτροδίου, επιτυγχάνεται με μικροτομές η διατομή των ιστών, χωρίς να επηρεάζονται οι γύρω υγιείς ιστοί, που παραμένουν ανέπαφοι και έτσι η επούλωση είναι άριστη.

 

Η ραδιοκυτταροπλασματική χειρουργική με χρήση ραδιοκυμάτων δεν προκαλεί έγκαυμα των ιστών όπως το laser, έχει άριστα αισθητικά αποτελέσματα και το λιγότερο δυνατό μετεγχειρητικό πόνο.

 

Συμπερασματικά, η ραδιοκυτταροπλασματική χειρουργική παρέχει μια ολοκληρωμένη, αποτελεσματική, ασφαλή, εύκολη, οικονομική και με ευρεία χρησιμότητα χειρουργική τεχνική.

 

Πλεονεκτήματα και οφέλη

 

  • Μείωση της διάρκειας της επέμβασης
  • Ελάχιστη ιστική βλάβη
  • Ελάττωση των αναγκών του ασθενούς σε αίμα λόγω μηδαμινής απώλειας
  • Μικρό χρόνο επούλωσης του τραύματος
  • Ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο
  • Γρηγορότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Ιδανική, καλαίσθητη τομή, βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Λήψη άριστου δείγματος βιοψίας
  • Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο και εξοικονόμηση πόρων.