Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος

Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος

Βρίσκεται στο κέντρο της άρθρωσης του γόνατος. Συνδέει τον μηρό με την κνήμη και σταθεροποιεί το γόνατο κατά τη διάρκεια της κάμψης, έκτασης αλλά και της στροφής του γόνατος.

 

Η σημαντικότερη λειτουργία του είναι η συγκράτηση της κνήμης ώστε να μην παρεκτοπισθεί πρόσθια σε σχέση με τον μηρό κατά τη διάρκεια της κίνησης του γόνατος. Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού είναι πολύ συχνή κάκωση και προκαλείται μετά από βίαιη στροφική κίνηση ή πλάγια κάκωση του γόνατος.

Λαμβάνεται υπ’ όψιν:

 

   1. Παλαιότητα του τραυματισμού
   2. Αστάθεια του γόνατος
   3. Ηλικία του ασθενούς
   4. Δραστηριότητες του ασθενούς
   5. Άθληση
   6. Συνυπάρχουσες κακώσεις

 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι:

 

   1. Συντηρητική αποκατάσταση
   2. Χειρουργική –Αρθροσκοπική αποκατάσταση

 

Συντηρητική αποκατάσταση


Ο ασθενής ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας με στόχο την μυϊκή ενδυνάμωση, την ισορροπία και ιδιοδεκτικότητα και την σταδιακή επιστροφή του ασθενούς στις δραστηριότητες. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από τον ορθοπαιδικό και εκτελείται απο τους φυσικοθεραπευτές.

 

Αρθροσκοπική αποκατάσταση

 

Επιλέγεται σε νέα άτομα και αθλητές καθώς και σε άτομα μέσης ηλικίας με αυξημένες δραστηριότητες.
Το μόσχευμα που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση του Πρόσθιου Χιαστού προέρχεται από το σώμα του ίδιου του ασθενή (αυτομόσχευμα) και κατά συνέπεια είναι ελεύθερο από οποιεσδήποτε ανοσολογικές αντιδράσεις. Επιπλέον, το αυτομόσχευμα εξασφαλίζει την ταχύτερη και καλύτερη ενσωμάτωσή του στην περιοχή που θα τοποθετηθεί.

 

Πρώτη επιλογή αποτελεί ο επιγονατιδικός τένοντας που λαμβάνεται από την πρόσθια επιφάνεια του γόνατος. Εναλλακτική επιλογή αποτελεί το μόσχευμα των οπίσθιων μηριαίων – καμπτήρων του γόνατος (hamstrings). Η χρήση συνθετικών μοσχευμάτων ή αλλομοσχευμάτων φθήνει, λόγω των αυξημένων επιλοκων σε βάθος χρόνου, και παρά τα εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Διατηρείται σε σύνθετες αποκαταστάσεις γονάτων με πολλαπλές κακώσεις.

 

Το μόσχευμα του επιγονατιδικού τένοντα ή των καμπτήρων, αποτελούν ισχυρά μοσχεύματα με μικρα ποσοστά αποτυχίας, νέας ρήξης ή μετεγχειρητικής μόλυνσης.

 

Ακολουθεί αρθροσκόπηση και έλεγχος για συνυπάρχουσες βλάβες (μηνίσκοι – αρθρικοί χόνδροι). Ακολουθεί η δημιουργία των τούνελ στον μηρό και την κνήμη μέσα στα οποία θα καθηλωθεί το ειδικά διαμορφωμένο μόσχευμα. Στη συνέχεια διαπερνάται το μόσχευμα στα τούνελ και αναπαράγεται ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος. Το μόσχευμα καθηλώνεται στη θέση του με ειδικά συστήματα καθήλωσης όπως κοχλίες, μεταλλικούς ή απορροφήσιμους (interference screws) και κρεμάμενα συστήματα (Buttons).

 

Η χρήση Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων (PRP -Platelet Rich Plasma ή PRGF -Plasma Rich in Growth Factors)


Πολύς λόγος γίνεται παγκοσμίως για την χρήση αυξητικών παραγόντων με έγχυσή τους στο τέλος της επέμβασης μέσα στο γόνατο. Οι παράγοντες αυτοί βελτιώνουν την ενσωμάτωση και την τελική αντοχή του μοσχεύματος. Απομονώνονται με ειδική μέθοδο φυγοκέντρησης από το περιφερικό αίμα του ασθενούς που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Οι αυξητικοί παράγοντες απομονώνονται από τα αιμοπετάλια του αίματος και στη συνέχεια εγχύονται στην περιοχή της βλάβης με στόχο να ενισχύσουν την επούλωση και ανάπλαση των ιστών. Η ιατρική βιομηχανία προσπαθεί να βρει τρόπους (δημιουργία ειδικών στρωμάτων-ικριωμάτων τοποθέτησής τους, χρήση γονιδιακής θεραπείας, χρήση μεσεγχυματικών κυττάρων) ώστε οι αυξητικοί παράγοντες είτε να παραμένουν ενεργείς στην περιοχή που εγχύονται είτε να εκκρίνονται συνεχώς από γονιδιακά τροποποιημένα κύτταρα.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!