Εξατομικευμένη χειρουργική αποκατάσταση

Εξατομικευμένη χειρουργική αποκατάσταση

Πρόκειται για σύστημα εξατομικευμένης προσέγγισης του ασθενούς, μελετώντας και αναλύοντας το πρόβλημα της υγείας του. Δημιουργείται έτσι η κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση και το μετεγχειρητικό πλάνο που αρμόζει για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

 

Λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, επαγγελματικές ή αθλητικές απαιτήσεις καθώς επίσης και οι ατομικές προσδοκίες του ασθενούς ξεχωριστά και βάσει τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές της Ορθοπαιδικής χειρουργικής καθορίζεται η ενδεδειγμένη χειρουργική θεραπεία. Σημαντικό ρόλο έχουν οι σωματομετρικοί παράγοντες.

 

Περιλαμβάνει:

 

 • λήψη λεπτομερούς ιστορικού
 • κλινική εξέταση
 • αξιολόγηση του παρακλινικού ελέγχου (ακτινογραφίες, υπέρηχοι, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, ηλεκτρομυογράφημα, ειδικές αιματολογικές εξετάσεις κ.α.)
 • ανάλυση και επεξήγηση στον ασθενή της φύσης του προβλήματος του καθώς και τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν,
 • παρουσίαση φωτογραφικού υλικού και video απο παρόμοια περιστατικά
 • ενημέρωση του ασθενή για τη χειρουργική επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί


Μετεγχειρητικά:

 

 • μετεγχειρητική παρακολούθηση στη κλινική και πλήρη ενημέρωση του ασθενούς και των συγγενών για τη χειρουργική επέμβαση και την έκβαση της μετεγχειρητικής του πορείας
 • μετά την έξοδό του από τη κλινική κατ’ οίκον παρακολούθηση του ασθενούς σε περίπτωση που είναι απαραίτητη
  πλήρης καθοδήγηση της μετεγχειρητικής φαρμακευτικής αγωγής
 • Σχεδιασμός του προγράμματος αποκατάστασης. Συνεργασία με τον φυσικοθεραπευτή
 • αφαίρεση των ραμμάτων στο ιατρείο και αν είναι αδύνατη η μετακίνηση του ασθενούς στην οικία του
 • οδηγίες για την πλήρη επανένταξη του ατόμου στην εργασία και τις αθλητικές δραστηριότητες
 • τηλεφωνική κάλυψη για οποιαδήποτε ανάγκη του ασθενούς
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!