Δυναμομέτρηση

Δυναμομέτρηση

Η πραγματική ιατρική επανάσταση είναι να περάσουμε από τη θεραπεία στη φροντίδα. Δηλαδή να ξεφύγουμε από τη λογική: κάνω τη διάγνωση, δίνω τις οδηγίες και το έργο του γιατρού τελείωσε. Πρέπει να περάσουμε σε μια πρακτική υποστήριξης του ασθενή, ιδιαίτερα για τη διαχείριση των μακροχρόνιων ασθενειών. Η σύγχρονη τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιώ στο ιατρείο, υποστηρίζει την άμεση, έγκαιρη και ορθή διάγνωση με τελικό στόχο την θεραπεία και αποκατάσταση.

 

Δυναμομέτρηση είναι ο έλεγχος της μυικής ισχύος με σκοπό την πρώιμη διάγνωση, αποκατάσταση και παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας.
Αφορά σε νοσήματα μυϊκού ή νευρολογικού ιστού, μυοπάθειες, υποτονία, ατονία, αταξία, αταξικό παρεγκεφαλίδας, οπισθίων δεματίων, ίππειο, ημιπληγικό, σπαστικής παραπληγίας, παρκινσονικό, χήνειο κ.ο.κ
Δυναμομέτρηση γίνεται σε όλες τις ηλικίες, εύκολα και ανώδυνα.

 

Το δυναμόμετρο K-force muscle controller K-INVENT είναι το ιδανικό εργαλείο για την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης ενός αθλητή ή ασθενή. Πρόκειται για ηλεκτρονικό δυναμόμετρο λογισμικού με ακριβέστατη μέτρηση και καταγραφή της μυϊκής ισχύος.

Με τη χρήση του, παρέχεται σε πραγματικό χρόνο ακουστικό και οπτικό feedback. Η χρήση του είναι γρήγορη και απλή. Τοποθετείτε το K-FORCE muscle controller, συνδέεται με το πρόγραμμα – λογισμικό της πλατφόρμας μέτρησης και καταγράφεται η μυϊκή ισχύς στην επιθυμούμενη μυϊκή ομάδα.

 

Με το K-FORCE muscle controller αξιολογείται η μυϊκή δύναμη ενός αθλητή ή ασθενή μέσω τυποποιημένων μυϊκών ασκήσεων για τα άνω άκρα, τον κορμό και τα κάτω άκρα. Για την εκκίνηση της άσκησης ορίζεται από τον ιατρό:

 

 • ένα κατώφλι όριο / στόχος,
 • ενεργός χρόνος
 • χρόνος σύσπασης,
 • χρόνος παύσης
 • και αριθμός επαναλήψεων.

 

Τα δεδομένα που καταγράφονται σε κάθε επανάληψη είναι:

 

 • η μέγιστη δύναμη της κάθε επανάληψης
 • και το ποσοστό επιτυχίας.

 

Οι αξιολογήσεις αποθηκεύονται αυτόματα σε βάση δεδομένων, στον φάκελο του εκάστοτε αθλητή / ασθενή, καθιστώντας δυνατή την ποσοτική αξιολόγηση της προόδου του για τη μέγιστη δύναμη, την αντοχή και μυϊκή συμμετρία και την αποκατάσταση.

 

Ο συνδυασμός μειομετρικών, πλειομετρικών και ισοκινητικών ασκήσεων επακριβώς μετρούμενων, εξασφαλίζει την πλήρη αποκατάσταση της μυϊκής δύναμης αλλά και της λειτουργικότητας του κάθε άκρου.

 

Μέτρηση Μυϊκής Δύναμης και Ισχύος

 

Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε αθλητικής, όπως και καθημερινής κίνησης είναι το αποτέλεσμα συγχρονισμένης δράσης των ανάλογων μυών / μυϊκών ομάδων που κινούν μέρη του σκελετού και σταθεροποιούν κάποια άλλα. Έτσι, η ικανότητα παραγωγής μυϊκής δύναμης αποτελεί τη βάση για την επίτευξη όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι μύες, καταναλώνοντας ενέργεια, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν δύναμη (force) με πιθανό αποτέλεσμα την αλλαγή της κινητικής κατάστασης του σώματος (ή ενός αντικειμένου). Όταν η εφαρμογή της δύναμης έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση, π.χ. ενός αντικειμένου, τότε αναφερόμαστε σε παραγωγή έργου (work), δηλαδή στο γινόμενο της δύναμης επί τη μετατόπιση. Εάν προσθέσουμε και την παράμετρο του χρόνου, δηλαδή το πόσο γρήγορα επιτελείται το έργο αυτό, τότε αναφερόμαστε στην Ισχύ (power).

 

Τέλος, όταν μιλάμε για το αποτέλεσμα της εφαρμογής δύναμης ώστε να πραγματοποιηθεί περιστροφή ενός αντικειμένου γύρω από έναν άξονα, τότε αναφερόμαστε στη Ροπή. Όλα τα παραπάνω μεγέθη έχουν μέγιστες τιμές. Έτσι, σε πολλές δραστηριότητες έχει μεγάλη σημασία να εφαρμόζεται υπομέγιστη δύναμη επαναλαμβανόμενα. Τότε αναφερόμαστε σε Μυϊκή Αντοχή (ή ανοχή στην κόπωση – muscle endurance or resistance to fatigue). Επίσης, όλα τα παραπάνω μεγέθη έχουν και απόλυτες ή σχετικές τιμές. Οι σχετικές τιμές υπολογίζονται σε συνάρτηση με κάποια παράμετρο, όπως π.χ. το βάρος του σώματος, με στόχο την εξατομίκευση του αποτελέσματος.

 

Έτσι, εάν μετρήσουμε την απόλυτη Μέγιστη Μυϊκή Δύναμη δύο ασθενών / αθλητών θα καταγράψουμε τις τιμές όπως τις μετράει ένα δυναμόμετρο, π.χ. σε Newton. Εάν όμως λάβουμε υπόψη το σωματικό βάρος των ασθενών / αθλητών, τότε θα καταγράψουμε το πηλίκο του αποτελέσματος της δυναμομέτρησης διά τη σωματική τους μάζα σε χιλιόγραμμα (kg). Γίνεται κατανοητό ότι σε δραστηριότητες που ο ασθενής / αθλητής πρέπει να μεταφέρει το βάρος του σώματός του η αξιολόγηση της σχετικής δύναμης αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ό, τι η αξιολόγηση της μέγιστης δύναμης. Η σχέση που συνδέει τη μυϊκή δύναμη και την ταχύτητα της κίνησης είναι η ταχοδυναμική σχέση και η σχέση ταχύτητας – ισχύος.

 

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ικανότητα ενός ατόμου να παράγει την επιθυμητή δύναμη ή ισχύ:

 

1. γενικοί παράγοντες όπως:

 

 • η κατάσταση της υγείας,
 • νοσήματα μυϊκού ιστού ή/και αρθρώσεων,
 • κεντρικού ή περιφερικού νευρικού τύπου,
 • η προπονητική κατάσταση,
 • το φύλο,
 • η ηλικία, και

 

2. ειδικοί παράγοντες όπως:

 

 • η γωνία της άρθρωσης, δηλαδή το μήκος του μυός
 • ο μοχλοβραχίονας, δηλ. η σχέση μοχλού που σχηματίζεται στη συγκεκριμένη γωνία,
 • η εγκάρσια διατομή του μυός (muscle cross – sectional area — CSA),
 • η ταχύτητα της κίνησης,
 • η ενεργοποίηση / επιστράτευση των κινητικών μονάδων,
 • η σύσταση του μυός.

 

Για τη βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, η μυϊκή ισχύς και όχι η δύναμη είναι η παράμετρος με τη μεγαλύτερη σημασία. Ωστόσο, η μέγιστη δύναμη, τόσο η ισομετρική (δηλαδή χωρίς μετακίνηση και παραγωγή μηχανικού έργου) όσο και η δυναμική (με παραγωγή κίνησης, άρα με παραγωγή μηχανικού έργου), αποτελούν ένα αξιόπιστο μέτρο της ικανότητας ενός μυός ή μιας ομάδας μυών να παράγει δύναμη / ισχύ. Η προπονητική παρέμβαση με στόχο την ενδυνάμωση (προπόνηση δύναμης) αποσκοπεί στο να βελτιώσει τη μέγιστη μυϊκή δύναμη και ισχύ (maximal muscle strength & power), διότι οι παράμετροι αυτές αποτελούν βασικά συστατικά της νευρομυϊκής απόδοσης.

 

Συνήθως περιλαμβάνει ασκήσεις μικρής διάρκειας (sec ως 1-2 min) με μεγάλη μέγιστη αντίσταση. Ως επί το πλείστον, η προπόνηση με μεγάλες / μέγιστες αντιστάσεις βελτιώνει την ανταπόκριση αναερόβιων μεταβολικών μονοπατιών, μια παράμετρος που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση του νευρομυϊκού συνόλου που σχετίζεται με την παραγωγή ισχύος.

 

Με το δυναμοδάπεδο, μπορεί να εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία για τη μέτρηση της δύναμης και σε άλλες μυϊκές ομάδες. Επίσης με το handle grip μπορεί αν ελεγχθεί η λεπτή κινητικότητα άκρας χειρός και δακτύλων.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!