Παρακλινικές Εξετάσεις

Παρακλινικές εξετάσεις

Συνταγογραφούνται όλες οι σχετικές με την ορθοπαιδική παρακλινικές εξετάσεις.
Εργαστηριακές και απεικονιστικές.
Πιστοποίηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 

 • Αιματολογικές
 • Βιοχημικές
 • Ορμονολογικές
 • Ακτινολογικές
 • Αξονική τομογραφία (CT-scan)
 • Μαγνητική τοογραφία (MRI)
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας DEXA
 • Σπινθηρογράφημα
 • Triplex
 • Ηλεκτρομυογράφημα ΑΤΑ & ΚΤΑ
 • Φυσιοθεραπείες